Odkąd na świecie pojawiły się programy umożliwiając zapis plików ściąganych z Internetu pojawił się problem nielegalnego udostępniania danych objętych prawami autorskimi. W Polsce istnieje opinia, że ściąganie plików z Internetu jest nielegalne. Jednak prawo w tej sprawie nie jest takie oczywiste. Artykuł 278 § 2 Kodeksu karnego mówi, że przestępstwem jest uzyskanie korzyści majątkowych z korzystania z programów komputerowych bez zgody osoby uprawnionej. Nie ma jednak jasności, czy korzystanie z takiego programu w celach osobistych jest także uzyskaniem korzyści majątkowej poprzez to, że nie poniesie się opłaty licencyjnej. Znaczy to tyle, że nie można utożsamić barku wydatków na licencje oprogramowania z korzyścią majątkową. Problemem jest także rozgraniczenie ilości ściąganych plików w celach prywatnych. Jedynie, co do udostępnia nie ma wątpliwości. Każde udostępnianie danych i plików, które są własnością intelektualną i objęte są prawami autorskimi jest nielegalne. Polska policja zaznacza wyraźnie, że pobranie plików z Internetu nie jest niedozwolone i nie grozi odpowiedzialnością karną, ale już ich udostępnianie w ramach sieci p2p jest.